Home Page World War II Armed Forces — Orders of Battle and Organizations Last Updated 28.07.2011
Kingdom of the Netherlands Armed Forces
Sources and Research Assistance
Stellan Bojerud
Prof. Mil. Hist., General Staff College, Stockholm, Sweden
Thank you for your corrections to the KNIL order of battle.

M.J. Lohnstein
Many thanks for major assistance with the KNIL order of battle.

Bram M. Otto
Many thanks for your help with the Submarine data for the KNIL.
Dutch Submarines: The Submarines of the Royal Netherlands Navy. [Opens in new window]

Bev L. Saylor
Raleigh, North Carolina, USA
Many thanks for a lot of help with the KNIL order of battle for December 1941.

Jan Visser
Thank you for your of help with the Naval order of battle for December 1941.

E.C. Backer Dirks
"De Gouvernements Marine"
= in het voormalige nederlands-indiŽ 1861
De Boer Maritiem, Houten, 1986

P.C. Boer
"De Luchtstrijd rond Borneo"
Van Holkema & Warendorf, Houten, 1987


"De Luchtstrijd om IndiŽ"
Van Holkema & Warendorf, Houten, 1990

William Green
"Flying Boats"
Macdonald, London, 1962

"Naam- en ranglijst der officieren bij de land- en zeemacht in Nederlandsch-IndiŽ 1939"
Landsdrukkerij, Batavia 1939

J.J. Nortier, P. Kuijt and P.M.H. Groen
"De Japanse aanval op Java maart 1942"
De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1994

J.J. Nortier
"De Japanse aanval op Java"
Ad. Donker, Rotterdam, 1988


"De Japanse aanval op Java — Deel 2 Borneo "
Ad. Donker, Rotterdam, 1992


"De Japanse aanval op Java"
De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1994


"De gevechten in Atjeh van maart 1942"
Stabelan, Vol. 12/3 (1986), Dordrecht.


"De gevechten van het Commando Midden-Sumatra, februari/maart 1942"
Stabelan, Vol. 20/3 (1994) and Vol. 20/4 (1994), Dordrecht.

Rogier Peeters
Royal Dutch Army Order of Battle, 10th May 1940

H. Ringoir
"Afstamming en voortzetting der Artillerie"
Militair-historische bijdragen van de Sectie Krijgsgeschiedenis No. 4, The Hague, 1979

"Afstamming en voortzetting der Genie en trein"
Militair-historische bijdragen van de Sectie Krijgsgeschiedenis No. 5, The Hague, 1980

Christopher Shores and Brian Cull and Yasuho Izawa
"Bloody Shambles"
Vols. 1 and 2
Grub Street, London, 1992/3

Stichting Kennispunt Mei 1940
Zuidfront Holland, 10th May 1940

A.N. baron de Vos van Steenwijk
"Het marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog"
= Bijdragen tot de nederlandse marinegeschiedenis 3 =
De Bataafsche Leeuw, Amsterdam/Dieren, 1986

H.P. Willmott
"Empires in the Balance"
Naval Institute Press, Annapolis, MD, 1982


"The Barrier and the Javelin"
Naval Institute Press, Annapolis, MD, 1983

Tom Womack
"The Dutch Naval Air Force Against Japan"
= the defense of the netherlands east indies, 1941
MacFarland, London, 2006

Regeerings Almanak voor Nederlansch-Indie 1941
Part 2: Kalendar en Personalia
Landesdrukkerie, Batalvia, 1940.
Return To Previous Page